Kasdieniuose darbuose paskendę,
Nepamirškime savo širdžių – joms taip pat reikia atgaivos:
Dainos teksto, šokio judesio, liaudies melodijų pynės…
Tik drauge savo miestelio šventes mes galime paverst skambiomis, margomis ir įsimintinomis!

Kultūros centras – “atvirų durų” organizacija: čia laukiama kiekviena (net ir beprotiškiausia) Jūsų mintis, svarbiausa išdrįsti ją išsakyti garsiai!

Skaityti daugiau...
 

Jau keli metai Degučių skyrius glaudžiasi pradinės mokyklos patalpose, kur vyksta dramos grupės ,, Žibintas“ ir šiuolaikinio šokio grupės ,, T.A.I.P“ repeticijos ( vadovė S. Vanagaitė).

Kolektyvai koncertuoja mokyklos renginiuose (rugsėjo pirmosios, kalėdų ir motinos dienos koncertuose, valstybinės šventės rengiamos bendruomenės namų patalpose, o kieme vasarą vyksta jau tradicine tapusi kaimo šventė,

Skaityti daugiau...
 

Svarbiausias tikslas, kuriam gali tarnauti menas ir kultūra, yra padėti žmonėms geriau suprasti ir labiau mylėti gyvenimą!!!
(R. Kentas)

Smalvų kultūros skyrius priklauso Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro Turmanto teritoriniam padaliniui.

Skaityti daugiau...
 

Samanių skyrius  priklauso Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro Suvieko teritoriniam padaliniui. Samanių kaimas yra netoli Latvijos sienos. Čia rengiamos valstybinės, kalendorinės šventės, minėjimai, kraštiečių susibūrimai, susitikimai-vakaronės. Veikia du meno kolektyvai: mišrus vokalinis ansamblis ir tradicinė kaimo kapela. Šiems kolektyvams vadovauja Algimantas Trumpa. 2003 metais susikūrusi tradicinė kapela  jau plačiai žinoma visame rajone.

Skaityti daugiau...
 

Turmantas – labai unikali savo papročiais ir kultūra Lietuvos dalis. Čia gyvena lietuviai, rusai, lenkai. Būtent tai ir lemia išskirtinę miestelio kultūrinę veiklą, kurioje persipina graužiausi šių tautybių menai.


Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro Turmanto teritorinis padalinys įsikūręs pačiame miestelio centre. Jam vadovauja Tatjana Jermolajeva. Dirba meno vadovai Ana Lotočka-Šukelienė ir Valerijus Bogomolnikovas.

Skaityti daugiau...
 

Imbradas mano gimtinė,
Imbradas mano namai.
Čia gimsta šviesios svajonės,
čia laimingiausi sapnai...
(Ištrauka iš Imbrado himno, ž. Laimos Denafienės)Skaityti daugiau...
 

1950-1957 m. visas kultūrinis darbas vyko skaitykloje – klube ir bibliotekoje. Nuo 1957 m. pastačius Avilių kaimo centre kultūros namus visa kultūrinė veikla iki šių dienų vyksta Avilių skyriuje. Kultūros namai pastatyti iš Beliūnų kaimo  Paurio namų, kuris buvo su šeima išvežtas į Sibirą. Jo namą išardė ir viską vežė į Avilius. Taip buvo statomi kultūros namai.

Skaityti daugiau...
 
Prašau aš saulę, pasirodyk,
Prašau vaivorykštę, man tiltą tiesk
Prie tos bangos , kuri aukščiausiai kyla,
Prie tos gėlės, kuri gražiausiai žydi,
Prie tos širdies, kuri karščiausiai myli...
Ir eiti juos pakviesk, pakviesk.
Suvieko krašto poetė Apolonija Ledzinskienė
Skaityti daugiau...