Prašau aš saulę, pasirodyk,
Prašau vaivorykštę, man tiltą tiesk
Prie tos bangos , kuri aukščiausiai kyla,
Prie tos gėlės, kuri gražiausiai žydi,
Prie tos širdies, kuri karščiausiai myli...
Ir eiti juos pakviesk, pakviesk.
Suvieko krašto poetė Apolonija Ledzinskienė

Suvieko apylinkių istorinė kultūrinė raida verta poetų ir rašytojų plunksnos. Žyto kalnas, dvaras Suvieke mena Vytauto Didžiojo laikus.Suviekas 20 a. pradžioje du kartus sudegė, bet atkaklūs vietiniai gyventojai jį atstatė toje pačioje vietoje.

Gražuolis Čičirys skalauja Suvieką iš vakarų pusės, piečiau – Suvieko ežeras, nuo Latvijos rubežiaus skiria užpelkėję krūmynai. Senosios Suvieko ulyčios beveik nelikę, čia puikuojasi išpuoselėti vietinių kiemai, renovuotas mokyklos pastatas, bendruomenės namai, koplyčia, pratuštėję seniūnijos ir kultūros namų pastatai.

Kultūrinės Suvieko apylinkių tradicijos senos ir gilios. Dar 20a. Pabaigoje Vaidminių kaime ir Suvieko vienkiemyje buvo užrašyta senųjų vienbalsių dainų, daug papročių. 1982m. Suvieke pastatytas erdvus administracinis pastatas  su kultūros namais. Kultūros namų veikla ryški, daug skaitlingų meninių kolektyvų. Priklausė Suvieko apylinkei, paskui seniūnijai, dabar Zarasų savivaldybės kultūros centrui.

Šiuo metu Suvieko apylinkėse gyvena apie 450 gyventojų. Mažėjant gyventojų skaičiui Suvieke esančios įstaigos keliamos į vieną renovuotą mokyklos pastatą. 2016m. lapkričio viduryje atšvęstos įkurtuvės kultūriniams poreikiams pritaikytose mokyklos patalpose. Tikimės prasmingos veiklos.

 

Adresas: Parko 28, Suvieko km., Zarasų raj.
Tel.: 8 385 43286
Suvieko teritorinio padalinio vadovė Vida Gaigalienė.
Suvieko teritorinio padalinio etnografė Diana Skvarčinskaitė.
Suvieko teritorinio padalinio valytoja Romalda Mackevičienė.
Kolektyvai:

Folkloro ansamblis „Čičirys“ (13 dalyvių) – II kategorija. Ansamblis rengia temines folkloro programas, dalyvauja folkloro ansamblių festivaliuose bei šventėse savo miestelio, rajono ir aplinkinių rajonų šventėse. 2009 ir 2012 metais dalyvavo respublikinėse dainų šventėse. Zarasų kultūros centro etnografė Rimutė Vitaitė ansambliui išaudė ir pasiuvo tautinius drabužius, kuriuose atsispindi „aukštaitiška išausta tapatybė“. Ansamblis daugiausia atlieka savo krašto dainas, gieda sutartines, šoka liaudies šokius.

Tradicinės muzikos kapela „Cinkelis“ (9 dalyviai) – II kategorija. Kapela susikūrė 2012m. tarptautinio projekto „Kūryba – mano viltis“ veiklų dėka ir iki šiol sėkmingai gyvuoja bei koncertuoja. Kolektyvas dalyvauja įvairiose savo miestelio, rajono ir respublikinėse šventėse.

Moterų vokalinis ansamblis (9 dalyvės) – ansamblis sustiprėjo 2012m. tarptautinio projekto „Kūryba – mano viltis“ veiklų dėka. Šio projekto metu kolektyvas dalyvavo ne tik dainuodamas, bet ir vilnos vėlimo veikloje, ko pasekoje pasigamino savo ansambliui 2 komplektus koncertinių drabužių. Ansamblyje dainuoja entuziastingos, veiklios, kūrybingos moterys, savo miestelio dvasios palaikytojos.

Duetas (2 dalyvės) – II kategorija – duete dainuoja Regina Balčytienė ir vadovė Diana Skvarčinskaitė. Moterys nuolat plečia savo repertuarą, jį praturtindamos naujomis, už širdies griebiančiomis dainomis. 2011m. ir 2016 m. duetas puikiai pasirodė vokalinių ansamblių, duetų ir solistų konkurse „Sidabriniai balsai“.

Dramos kolektyvas (5 dalyviai) – šis kolektyvas papildo renginius vaidybiniais elementais. Kolektyvo nariai – renginių vedėjai, Užgavėnių, Kalėdų personažai, poezijos ir prozos skaitytojai.