Jau keli metai Degučių skyrius glaudžiasi pradinės mokyklos patalpose, kur vyksta dramos grupės ,, Žibintas“ ir šiuolaikinio šokio grupės ,, T.A.I.P“ repeticijos ( vadovė S. Vanagaitė)

Kolektyvai koncertuoja mokyklos renginiuose ( rugsėjo pirmosios, kalėdų ir motinos dienos koncertuose, valstybinės šventės rengiamos bendruomenės namų patalpose, o kieme vasarą vyksta jau tradicine tapusi kaimo šventė, kartu su bibliotekos darbuotoja rengiamos knygų skaitymo skatinimo popietės, knygų pristatymai, atvelykio ir vaikų gynimo renginiai. Įžiebti eglutės ir pasižiūrėti spektaklio  kviečiame į seniūnijos salę.

Dramos ir šokio kolektyvas koncertuoja rajono ir respublikos renginiuose, konkursuose ir festivaliuose.

Grupė susikūrė 2008 m. nauju sąstatu. Mokomės įvairių tautų šokio ypatumų, naudojame šiuolaikinio šokio choreografijoje.

Užsiėmimų metu tobulinama vaikų  laikysena, saviraiška, bendravimas per šokį, atskleidžiamos naujos galimybės ir sugebėjimai, kuriama gera nuotaika , savijauta, praturtinamas laisvalaikis.

 

Grupė susikūrė 2008 m. Teatrinių užsiėmimų metu vaikai ir jaunimas mokosi save pažinti ir atrasti naujas saviraiškos formas, ugdo drąsą, ištvermę, kantrybę, praturtina laisvalaikį.

Dalyvauja įvairiuose renginiuose.